Lugnetspelen 2024

Promenad-quiz

Tävlingsform

Utforskning av Lugnet och dess anläggningar samtidigt som du svarar på frågor. Att gå vår Promenad-Quiz tar 1,5 -2 timmar.

Regler

  • Om ni går tillsammans får ni hjälpa varandra med svaren på frågorna, men kom ihåg att det är en individuell tävling.
  • Det är inte tillåtet att söka efter svaren på frågorna på mobilen eller på annat sätt ta hjälp något eller någon som inte deltar i tävlingen.
  • Poäng ges för varje rätt svar. Felstavningar och ej kompletta svar ger poäng men med avdrag.

Vem vinner?

Förutom att deltagandet bidrar till chansen att vinna vandringspokalen Lugnetsspelens Friskvårdsföretag, så utses en vinnare i Promenad-Quiz. Deltagares placering i denna tävling ger poäng till företaget eller organisationen i tävlingen om vandringspokalen Lugnetsspelens Poängvinnare.

Deltagaren med flest rätt svar vinner. Vid lika antal rätt blir vinnaren den som gett närmaste svaret på utslagsfrågan.

Utrustning

Kläder efter väder och bekväma skor.

Tid

Öppen start mellan kl. 9.00 och 15.00. Startpunkten är vid Lugnetspelens kansli.

Kostnad

300 kr/företag och 150 kr/deltagare.